Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Adresát:

iTrvalky, s.r.o.

Dolní Skrýchov 10 

377 01 Jindřichův Hradec

zahony@itrvalky.cz 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

datum objednání:

 

 

číslo faktury:

 

 

jméno a příjmení spotřebitele:

 

 

Telefon a email:

 

 

adresa spotřebitele:

 

 

podpis spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

v ……………………………….    dne ……………………………….

Zpět do obchodu